tjutjok

23 teksty – auto­rem jest tjut­jok.

Cu­dem , na który cze­kała był ON bo właśnie JE­GO oczy uleczały jej śle­potę , JE­GO słowa poz­wo­liły jej uwol­nić się z ciała niemo­wy. To JE­GO miłość poz­wo­liła jej od­rodzić się na no­wo , by to właśnie ONA mogła po­wie­dzieć MU że kocha... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 kwietnia 2010, 08:40

On po­wie­dział , że JĄ kocha , ale było już za poźno ona po­kochała in­ne­go . . .
Lecz po pa­ru dniach MIŁOŚĆ do niego wróciła... Na wszys­tko było już za późno by mog­li ra­zem BYĆ .. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 kwietnia 2010, 06:55

- Kto tam?

- Śmierć , ale nie bój się nie po Ciebie .

- A po co lub kogo?

-Po Two­je mar­twe ser­ce !

-Ale ono odżyje , gdy ON do mnie wróci !!

-UMARŁO . . . 

-Czy­li ON...

- ..nie wróci. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 kwietnia 2010, 16:47

Plotkara

Był to uśmiech, który można próbo­wać naśla­dować, stojąc przed lus­trem w łazience.
Mag­ne­tyczny, roz­koszny, zdający się mówić: Nie możecie oder­wać ode mnie oczu, co? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 kwietnia 2010, 21:49

Po­całuj mnie pod dom­kiem na drze­wie , 
Kołysz mnie na po­wie­szo­nej opo­nie..
nic tyl­ko mnie całuj. <3 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 kwietnia 2010, 10:14

Dziś nie chce Cię widzieć już na­wet w moich snach !! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 kwietnia 2010, 07:42

"Uwiodła mnie prze­paść jed­ne­go spojrzenia" 

myśl
zebrała 25 fiszek • 31 marca 2010, 16:21

Lu­bię Cię ob­nażać wzrokiem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 marca 2010, 17:00

Słyszę jak po­tykasz się, gdy mówisz
Lub widzę jak idziesz na dwóch le­wych nogach
Tak jest, gdy cię kocham
Kocham cię nieskończenie
I kiedy sza­lejesz, bo przeg­rałeś grę
Za­pomi­nasz, że cze­kam w deszczu
Kocham cię kocha­nie <3 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 marca 2010, 07:21

mam nadzieję, że kiedyś zro­zumiesz co tak nap­rawdę czuję... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 marca 2010, 09:57
tjutjok

....najciekawsze i te wszędzie!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tjutjok

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność